Skip to main content
Til toppen

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer gjennom www.ravnsgarage.no til kunde.
Du som kunde bekrefter ved kjøp, at du er kjent med våre salgsbetingelser.

 

Generelt

Disse salgsbetingelsen gjelder for alt salg av varer og tjeneste fra www.ravnsgarage.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Du må være minst 18 år for å handle hos Ravns Garage AS. Den som er registrert som kunde hos Ravns Garage, er ansvarlig for betaling av de ytelser vi leverer. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang til din konto ol., herunder uvedkommende bruk, så lenge det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra vår side. Er du under 18 år, kan du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å gjennomføre handelen for deg. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
 

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi gjør vårt beste for at all informasjon om våre produkter er så korrekte som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen gitt i vår nettbutikk, markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utgått. Du vil bli kontaktet hvis dette er tilfelle, eventuelt sammen med informasjon hvis vi kan tilby noe annet i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

Parter

Selger: Ravns Garage AS
Kontaktadresse: Torpveien 6, 1866 Båstad
E-post: post@ravnsgarage.no
Telefon: 69 82 45 00
Organisasjonsnummer: 995 264 900

Kjøper er den personen som foretar bestillingen

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner.
For forbruker er alle prisene oppgitt inklusive 25% merverdiavgift. Der bedriftskunder er logget inn på sin profil, vises prisene eksl. mva.
Vi tar forbehold om prisendringer som skyldes endringer i valutakurser, lovpålagte avgifter eller prisjusteringer fra våre leverandører uten forutgående varsel. Du vil alltid få oppgitt gjeldene priser ved bestilling.

Alle varer selges pr stk og det er oppgitt priser pr. stk. selv om det kan fremkomme annet i teksten. Dette fordi teksten er fra leverandør og indikerer antallet i ubrutt forpakning ved bestilling av varer fra leverandør.

Betaling

Forbruker/ privatkunde:
Når du handler med oss, kan du betale med Easy betalingsløsning. Her kan du velge mellom å betale med bankkort, VIPPS, og faktura.

 

Bedriftskunde:
Bedriftskunder med kredittverdighet, vil få faktura tilsendt pr e-post når varene sendes fra oss. Det vil bli foretatt en kredittundersøkelse når man registrerer seg. Er ikke selskapet kredittverdig, vil Easy betalingsløsning være alternativet

Ved bruk av Easy betalingsløsning blir kjøpesummen reservert på betalingsmiddelet ved bestilling. Vi belaster det samme dag som bestillingen blir sendt fra oss.

 

Levering

Deler som er på lager hos oss, sendes normalt ut samme dag hvis bestillingen er lagt inn før kl. 1300. Deler som ikke er på lager hos oss, og må bestilles inn fra leverandør, vil ha en estimert leveringstid inn til oss angitt. Leveringstiden vil variere fra de forskjellige leverandørene.

I noen tilfeller vil man kunne oppleve lengre leveringstid pga. restordre og forsinkelse i produksjon etc. Restordreinformasjon sendes da ut på e-post fortløpende. Hvis du ønsker ordren din dellevert, gir du beskjed om dette ved å svare på utsendt mail om restordre.

Leveringssteder:

Ravns Garage sender varer med Posten i hele Norge, Sverige og Danmark

Leveringsalternativer:

Vi tilbyr følgende leveringsmuligheter til våre kunder:

Privatkunder:

               Pakke til hentested. Frakten vil automatisk bli lagt på ordren før du betaler.

               Hente hos Ravns Garage. Her vil du motta en SMS når varene er klar til henting

Bedriftskunder:

Pakke til bedrift. Frakten vil bli kalkulert ved ekspedering og lagt til på fakturaen.

                Ekspress neste dag. Frakten vil bli kalkulert ved ekspedering og lagt til på fakturaen.

                Brev

                Hente hos Ravns Garage. Her vil du motta en SMS når varene er klar til henting

Alle forsendelser unntatt brev kan spores via lenke som sendes ut når ordren er effektuert. Sporingslink sendes til mobil og e-post oppgitt ved registrering

Levering til kunder i Sverige og Danmark:

Alle varer sendes fra Norge med CarryOn Homeshopping.

Det er pr. i dag en fastpris på NOK 390,- pr. forsendelse.

Alle varer er priset i NOK med norske avgifter. Norske avgifter trekkes fra ved utsjekk før betaling.

Alle forsendelser kan spores via lenke som sendes ut når ordren er effektuert. Sporingslink sendes til mobil (husk landskode) og e-post oppgitt ved registrering.

Svenske og danske avgifter kreves i tillegg inn av transportør det vil si at importdeklarering, evt. toll og moms betales av mottakeren.

Hvis ordren skal hentes hos oss, må det betales norsk mva ved henting.

 

Fraktpriser:

Privatkunder: Her vil frakten automatisk bli lagt til før du betaler.

Bedriftskunder: Her vil frakten bli kalkulert ved ekspedering og lagt til på fakturaen som sendes ut i etterkant.  Bedriftskunder som ikke er kredittverdig, vil få frakt lagt til ordren på lik linje med privatkunder.                                          

 

Undersøkelse av produktene:

Etter at du har mottatt ordren har du ansvar for å undersøke produktene og melde fra om eventuelle feil/mangler innen 5 dager fra den dagen du mottok pakken. Du må da undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transport, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Skade ved transport:

Dersom emballasjen er skadet må du kontrollere forsendingens innhold før du aksepterer levering. Gjør deretter merknad på fraktbrevet eller på Postens skjema og meld skaden til oss. Vi sender deg nye varer og ordner med videre oppfølging ovenfor transportøren.

 

Reklamasjon:

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, må kjøper innen rimelig tid etter at det er oppdaget eller burde være oppdaget, gi selgeren melding om at man vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Alle reklamasjoner skal rettes mot oss ved å enten sende epost til post@ravnsgarage.no eller ta kontakt pr telefon – 69 82 45 00. Merk epost med faktura- eller ordrenummer. Dere vil motta et returskjema pr e-post som skal følge med varen som sendes inn. I e-posten vil det også bli informert om vilkår / håndtering fra kjøpers side ifm. retursending av produktet.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre følgende gjeldende:

1. Holde kjøpesummen tilbake

2. Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

3. Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde)

4. Kreve erstatning

Hvis selgerens avhjelp vil medføre at forbrukeren i mer enn to uker vil bli avskåret fra å bruke produktet (dette tolker vi er fra produktet er kvittert inn til Ravns Garage AS), kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Selgeren har som hovedregel ikke rett til å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av produktet, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

Hvis kunden på eget initiativ gjør forsøk på å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Ravns Garage AS, dekker ikke Ravns Garage AS disse utgiftene.

 

Retur og bytte av varer

Ønsker du å bytte eller returnere en vare du ikke har bruk for, kan vi ordne dette.

Ved retur av varer trekker vi generelt sett i fra 20% på varens verdi dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Retur/bytting forutsetter at varene leveres tilbake i fullgod stand og i original emballasje, og at du har kontaktet oss på forhånd for godkjenning.

Les mer om retur- og reklamasjonsrutiner her

 

Angrefrist

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Dette må meldes til oss innen 14 dager etter at du mottar leveransen. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal gjelde må varene returneres til oss i fullgod stand og i original emballasje. Oppgi ditt kontonummer så får du utbetalt beløpet omgående. Fraktkostnader ved retur betales av kjøper.

 

Personopplysninger

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen.

Vi videresender eller selger ikke personopplysninger til tredjepart.

 

Endring i vilkår

Ravns Garage AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endring i lovgivningen.

 

Force majeure

Er Ravns Garage AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den slik som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og opptøyer, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Ravns Garage AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og krediterer den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Ravns Garage AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Ravns Garage AS

Min side